Velkommen til Avalon, en københavnsk rollespilsforening der altid er åben for nye medlemmer.

Kunne du tænke dig at spille rollespil, figurkrigsspil eller brætspil?

Så kig forbi eller send en email til info@avalon.dk.

 

Få information om hvordan du bliver medlem her: http://avalon.dk/foreningen/medlemskab

Seneste nyheder

 • 3 Dec Julesøndagslounge - Søndag D. 6.


  Så har vi ramt december, og i den forbindelse vil der være julestemning til søndagsloungen. Så kom ned i avalon og spil julen ind.

  Hvis i er heldige er der sågar en lille små kage :-)

 • 17 Dec Bifrosts Generalforsamling 2013


  *** Bifrosts Generalforsamling ***

   

  Den 15 – 17 november var bestyrelsen til generalforsamling i Bifrost, landsforeningen for rollespil i Danmark. Det var en rigtig god weekend, hvor vi fik mulighed for at networke med andre i det danske rollespilsmiljø og vigtigst af alt, udøve indflydelse på hvordan vi som hobby vil udvikle os det næste år frem.

   

  Henrik blev – igen igen – valgt ind i Bifrosts repræsentsskab og i forretningsudvalget, så endnu engang er vi blevet miljøets “grå emminence”, magten bag tronen, der hvisker ord i magthavernes øre.

   

  I år stod Avalon for Brætspilscaféen, hvilket var en stor success. Vi og de andre delegerede havde nogle gode aftener, og vi fik opbygget en masse good-will.

   

  Det blev besluttet, at Bifrost skulle overtage bladet RolleSpil, hvilket i fremtiden i højere grad også vil komme til at dække bordrollespil og andre facetter af miljøet (ikke LARP).

   

  Vi fik et indblik i, hvordan nogle af de andre foreninger i Bifrost kører rundt, hvilket gav os nogle idéer til, hvordan vi fremtiden kan forbedre Avalons kår – især nogle diskussioner gav anledning til eksempelvis ekstra steder at søge støtte fra til Avalons bedring.

   

  Mvh,

  Avalons delegerede til Bifrosts generalforsamling,

  JC, Henrik og Mikkel

   

   

   

   

 • 11 Dec Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2014 - 25. Januar kl 13


  Så er det endnu engang tid til årets generalforsamling i Avalon. Derfor vil vi være glade for at se dig dukke op og deltage lørdag d. 25/01-2013 kl. 13:00 i foreningens lokaler.
  Herunder er inkluderet dagsordenen. Det endelige, reviderede regnskab og den endelige dagsorden vil være at finde i foreningens fælles lokale lørdag d. 4. januar 2014.

  Det ligger lidt tidligere end normalt, da vi forsøger at skabe bedre sammenfald mellem budget og regnskabsår.

  Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 27 december 2013. Modforslag til disse skal være formanden i hænde senest d. 18 januar 2014. Det er formandens opgave at gøre modforslag tilgængelige senest d. 23 januar 2014.

  Forløbig Dagsorden 

  1: Formalia.

  2: Valg af dirigent og referent.

  FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING.
  Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.
  Dirigenten forestår valg af referent og stemmeoptællere.
  Mødet afvikles efter den udsendte endelige dagsorden.
  Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de, på dagsordenen, opførte punkter. Dersom formandens eller kassererens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelser, er disse punkter undtaget afstemning om beretningen.
  Dirigenten tilser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.
  Talerne får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i henhold til den endelige dagsorden og opdelingen af debatten om formandens beretning. Dirigenten kan samle emnerne på en hensigtsmæssig måde inden for emne opdelingen. Talerne godkendes i den rækkefølge, de indtegner sig. forslagsstilleren kan dog når som helst efter indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
  Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.
  Dirigenten kan lukke diskussionen og/eller talerlisten. Generalforsamlingen kan kræve afstemning om dette.
  Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og de tilhørende ændringsforslagene sættes til afstemning.
  Motivation: Forslaget stilles for at have en tydeligere arbejdsgang omkring generalforsamlingen og give ordstyreren et værktøj til at styre generalforsamlingen mere optimalt, samt undgå længere diskussioner om hvordan generalforsamlingen skal forløbe.

  3: Kontrol af generalforsamlingens gyldighed.

  4: Kontrol af brevstemmers gyldighed.

  5: Formandens beretning.

  6: Kassererens beretning.

  7: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

  8: Indkomne forslag.

  9: Fastsættelse af kontingenter og godkendelse af budget.

  10: Valg af de navngivne bestyrelsesposter, der er på valg.

  11: Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  12: Valg af revisor og revisorsuppleant.

  13: Evt.

 • 9 May Gamma Worlds! Åben kampagne for alle interesserede!


  Gamma Worlds er Fallout møder D&D4E og med sømmet i bund. 

  Hvis du har lyst til at være med, så duk op klokken 12 på lørdag for at få lavet en karakter, så du er klar til når løjerne går igang klokken 13.

  Kampagnen er åben for alle medlemmer, der hungrer efter at have det sjovt.

 • 26 Mar AVALON fylder 15 år!


  Hej alle sammen.

  Nu er det blevet tid til at fejre at Avalon fylder år. Og denne gang hele 15 af slagsen.

  Vi starter dagen kl. 13.00 med et åbent hus, der varer til kl 17.00, Her vil der være mulighed for at prøve nogle forskellige små rollespils scenarier, samt få et mulighed for at få prøvet et par spil fra vores store brætspils samling. Samt få lidt til ganen.

  Kl. 18.00 har formanden inviteret en lang række personer han gerne vil takke for deres indsats i foreningens historie på lidt god mad.

  De spiser en velstilberedt middag, kokkereret af den store kok Christian Halskov og hans crew. Kl. 21.30 Åbner vi dørene til et brag af en fest, med DJ's bar og det hele.

  Det bliver stort. Kom og vær med!

 • 12 Jan Indkaldelse til Avalons generalforsamling 2013


  Kære Avaloner

  Så er det endnu engang tid til årets generalforsamling i Avalon. Derfor vil vi være glade for at se dig dukke op og deltage lørdag d. 09/03-2013 kl. 13:00 i foreningens lokaler.

  Den endelige indkaldelse vil være tilgængelig i foreningen senest to uger før generalforsmalingen. Dvs. d. 23/02-2013

  Forslag skal være formand i hænde senest 09/02-2013

  Brevstemmer skal være formanden i hænde generalforsamlingens start kl. 13

  Dette kan foretages på følgende måde:

  Send en mail til formanden på

   

  mikkelbassenielsen (snabela) gmail (dot) com


  Mailen må meget gerne tituleres ‘Forslag til generalforsamling’

  Herunder er inkluderet generalforsamlingens foreløbige dagsorden:

   

  1: Formalia.

  2: Valg af dirigent og referent.

  3: Kontrol af generalforsamlingens gyldighed.

  4: Kontrol af brevstemmers gyldighed

  5: Formandens beretning.

  6: Kassererens beretning.

  7: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

  8: Indkommende forslag.

  9: Fastsættelse af kontingenter og godkendelse af budget.

  10: Valg af de navngivne bestyrelsesposter, der er på valg.

  - i år formand og næstformand

  11: Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  12: Valg af revisor og revisorsuppleant.

  13. Afstemning om logo

  14: Evt.


  Der er sidste chance for at aflevere dit bud på et logo d. 01/02-2013 om tre uger.


   

 • 3 Jan SØNDAGSLOUNGE d. 6/1-13


  Så er der Søndagslounge igen på søndag. Vi glæder os til at byde folk velkommen i det nye år med hygge og brætspil.

  Kom og hør hvad der foregår i Avalon og mød de folk, der hjemsøger gangene til dagligt.

 • 23 Nov Husk Brætspils- og infodag i morgen, lørdag d. 24


  I morgen går det så løs klokken 12!

  Der vil blive lagt hårdt ud med Talisman, og for dem, der er lidt mindre på, kan de jo spille noget andet. Kom endelig luntende senere - der vil blive rig mulighed for at nørde løs.

  Derudover starter Info-dag klokken 15. Jeg vil informere lidt omkring den seneste generalforsamling i Bifrost, og hvad det har haft af betydning for Avalon. Jeg vil komme lidt ind på tiltag, som bestyrelsen har taget/kender til, og andre projekter, der kan have interesse for foreningens medlemmer. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål direkte til mig, og jeg skal forsøge at svare efter bedste evne. Jeg regner med, at mødet kommer til at vare ca. 30 minutter.

  Der vil være frugt til folket rig mulighed for brætspil. Skulle man ikke have interesse i at blive oplyst af mig, så vil jeg lige opfordre til, at man trækker midlertidigt ind i et lokale, mens det står på.

  Mvh,
  Mikkel Basse Nielsen, formand

 • 13 Nov Brætspils- og infodag


  Hej alle Avaloner!

  Lørdag d. 24 begynder to nye initiativer i Avalon:

  Brætspilsdag  og

  Info-dag

  Brætspilsdag er som det lyder, og I vil fremover få fornøjelsen af bl.a. at blive guidet igennem nogle fantastiske brætspilsoplevelser af vores 3 nye brætspilsadmiraler: Frederik, Morten og Eivind.

  Infodag kommer til at være en tilbagevendende event, hvor vores medlemmer kan få at vide, hvad bestyrelsen i Avalon arbejder med samt nogle af de generelle projekter, som er på skemaet for vores forening i fremtiden. Infodag kommer til at bestå af en kort briefing fra formanden (Mikkel Nielsen), hvor bestyrelsens gang vil blive beskrivet, hvorefter folk vil få lov til at stille spørgsmål omkring, hvad der foregår i Avalon.

  Det præcise tidspunkt for henholdsvis brætspil og info kommer op i løbet af ugen.

  Det er ikke noget krav, at man deltager i begge dele, men man er naturligvis velkommen!

  Glæder mig til at se jer,
  Mikkel (formand)

 • 30 Oct Søndagslounge d. 4/11-12


  Så slår Avalon endnu engang dørene op til vores åben-hus dag.

  Alle er velkomne, så tag dig selv og dine venner med, så sørger vi for hygge, brætspil og noget frugt til de pseudo-sultne sjæle.